Kale Balata A.Ş. 1976 yılında İstanbul-Maslak’ta disk fren ve kavisli fren balatası üretmek üzere kurulmuştur. Müşteri beklenti ve gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz karşılayabilmek üzere 1992 yılında Gebze-Kocaeli’ nde 12000 m2 si kapalı, toplam 16000 m2 lik yeni tesisine taşınmıştır.

 

Günümüzde gerek üretim teknolojisi gerekse kendi AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdiği karışımları ile uluslararası standart ve regülasyonlara uygun olarak dünya pazarındaki yerini almaktadır. Bu gün ECE R90, EAC gibi uluslar arası standartlara uygun belgeli ürünleri Kale Balata ve özel markalı olarak üretmektedir.

 

Teknoloji her gün birikerek ilerleyen bir yapıya sahipken bizler Kale Balata olarak modern teknoloji ve bilgiye sürekli sahip olmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Gelişmekten geri kaldığımızda zamanın içerisinde yok olacağımızı bilerek her gün Ar-Ge yatırımlarımız ile güncel ve bilgili kalıyor ve  45 yıllık bilgi birikimini geleceğe aktarmanın önemini biliyoruz. Kale Balata olarak yoğun emek harcadığımız bir diğer konu ise insana ve doğaya saygılı bir kuruluş olmak, bu sebeple her geçen gün değişen malzeme teknolojilerine de hakimiz. Dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz gerek Kale Balata ürünleri, gerekse private label olarak ürettiğimiz ürünlerimiz ile hem doğaya saygılı hem de geleceğe umutla bakabileceğimiz bir üretim yapısıyla ilerliyoruz.

 

Gelişime açık yapımız kurumsallaşmanın önemine haiz çalışanlarımız ile Kale Balata markasını geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Çıktığımız bu yolda belki milyonlarca insanın hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak dokunduğumuzu biliyoruz. Üretimini yaptığımız ürünlerin hayati önemini aklımızdan çıkarmadan Kale Balata markasını güvenin bir işareti olması için şekillendiriyor ve bize güvenen yüz binlerce insanın güvenini boşa çıkarmamak adına çalışıyoruz.

 

Her zaman dediğimiz gibi " Biz Kale'yiz, siz güvendesiniz."

Kelime Buluları

Kale Balata

Kaleu

Disk Fren Balatası

Balata

Fren Diski

Kampanalı Fren Balatası

Fotogaleri

Kale Balata Tanıtım Filmi

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerle  müşteri şartlarına uymayı, Balata imalatının tüm süreçlerinde çevreye verdiğimiz etkileri kaynağında azaltmayı, çevreye verdiğimiz etkileri sürekli olarak kontrol altında tutmayı. Yeni projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı, iş süreçlerimizin çevre performansını sürekli iyileştirmeyi tahattüt ediyoruz.

 

İnsan hayatı ve çevreye duyarlı olma zorunluluğumuzu sadece kurallara uymak adına değil aynı zamanda geleceğimiz için hissediyoruz. Bu gün kullandığımız tüm kaynaklar ve zarar verdiğimiz dünya gelecek nesillerimizin bize emaneti olduğunu bilerek duyarlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz.

Kalite Politikamız

Etik Davranış Kuralları

Açıklanan Kale etik davranış kuralları tüm Kale Balata çalışanları, yöneticileri, bayi ve tedarikçileri ile bütün 3. tarafları kapsamakta olup, bu kurallara uymaları beklenir.

 

Kuralların tüm çalışanlara duyurulması, bildirilen kurallara gerekli önemin verilmesi ve uyulması Kale Balata ’da görev yapan yöneticilerin sorumluluğu altında olup, çalışanlarca okunduğu, anlaşıldığı ve uygulama taahhüdü üst amirinin sorumluluğundadır.

 

Kale Balata bütün çalışmalarında İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı ve çalışanlarının da uymasını beklediğini; aynı zamanda rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çalışanları ve iş ortaklarının bu kurallara uymakla yükümlü olduklarını beyan eder.

 

 

 

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 

 

Süreçlerinde çevre ile ilgili yasal şartları ve çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

Çevre koruma bilincini geliştirmek, enerji kaybı ve atıkları en aza indirmek.

 

Mevzuatlarla belirlenmiş sınırlar dışında rekabeti engelleyecek veya kısıtlayacak davranış ve anlaşmalardan kaçınmak.

 

Müşteri ve tedarikçileri ile yaptığı gizlilik anlaşmalarına uymak ve uyulmasını sağlamak.

 

Kaliteli ürün ve hizmet sağlamak için doğru ve istikrarlı politikalar uygulamak.

 

Tüm çalışma faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasal gerekliliklere uygun bir biçimde yönetmek.

 

İmza sirküleri ile veya özel olarak yetkilendirilmiş kişiler dışında bir çalışanın şirketi herhangi bir taahhüt altına sokmasından kaçınmak.

 

Müşteri ilişkilerinde uzun vadeli bir güven ortamı yaratmak.

 

 

 

KALE BALATA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

Çalışanlarının kişilik haklarına saygı duymak.

 

Çalışanları arasında ayrımcılık yapmadan eşit fırsat hakkı tanımak.

 

İşe almada ölçüt olarak işe uygunluk, bilgi ve beceriyi esas tutmak, ayrımcılık yapmamak.

 

İşyerinde tacize izin vermemek, bu konuda hiçbir tavizde bulunmamak.

 

Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışma barışını sürekli kılmak.

 

İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı duymak.

 

Çocuk işçi çalıştırmamak.

 

Çalışanlara ait özel bilgileri hukuki zorunluluklar ve çalışanın bilgisi dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

 

 

 

PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 

Yasalara ve iş yeri kurallarına uymak.

 

İş düzenini bozacak ve diğer çalışanları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak.

 

Şahsi çıkarları için şirket kaynaklarını kullanmaktan kaçınmak.

 

Kendisi ve/veya yakınlarına, ya da üçüncü şahıslara çıkar sağlamak amacı ile şirket tarafından verilmiş yetkilerini kötüye kullanmamak.

 

Her ne amaç ile olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek.

 

Usulsüz bir durum hissi oluşturacak hediye alımı veya teklifinden kaçınmak.

 

Şirkete ait gizli ve özel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamak.

 

Başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmamak, hakaret etmemek, kavga etmemek.

 

Kendisine verilmiş görevleri zamanında ve özenli bir şekilde yerine getirmek.

 

Yetkileri dışında firmayı taahhüt altında bırakacak, zarara uğratacak yazışma ve beyanlarda bulunmamak.

 

Şirket demir başlarının hasara, hırsızlığa ve sabotaja karşı korunmasını sağlamak.

 

 

 

İHLALLERİN BİLDİRİMİ VE UYGULAMALAR

 

 

 

Çalışanlar yasa ve kuralların ihlali durumunda veya bu konulardaki şüpheleri doğrultusunda direkt olarak amirine veya etik@kalebalata.com adresi üzerinden yazılı olarak etik kuruluna bildirimde bulunmakla sorumludur.

 

DFD Yapılan bildirimlerin üçüncü kişilerle paylaşımı yapılamaz.

 

Asılsız bildirimler, yalan ve iftira olarak etik davranış kurallarının ihlali olarak yorumlanır.

 

Haklı görülen bildirimler karşısında iş kanunu ilgili maddeleri ve toplu iş sözleşmesi iç yönetmelik kapsamında disiplin kurulunca değerlendirme yapılarak uygulama ve yaptırımlar kararlaştırılır.

Biz Kale'yiz, siz güvendesiniz...

 

Kale Balata A.Ş. 1976 yılında İstanbul-Maslak’ta disk fren ve kavisli fren balatası üretmek üzere kurulmuştur. Müşteri beklenti ve gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz karşılayabilmek üzere 1992 yılında Gebze-Kocaeli’ nde 12000 m2 si kapalı, toplam 16000 m2 lik yeni tesisine taşınmıştır.

HIZLI İLETİŞİM

Adres

Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No:3 41400

Gebze /Kocaeli - Türkiye

Telefon

+90 262 744 03 86 pbx

+90 262 744 66 18

+90 533 478 92 85

+90 533 342 74 29

Fax

+90 262 744 03 89

E-posta

info@kalebalata.com

kale@kalebalata.com

Copyright © 2021 - Tüm hakkı Kale Balata'ya aittir.

Websitesi Aydınlatması ve Çerez Politikası